Ponnahduslauta takaisin työelämään -hankeraportti luettavissa

Orton Pron ja työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman yhteinen hanke päättyi elokuussa ja Ponnahduslauta takaisin työelämään -hankeraportti on julkaistu. Hankkeen tulokset olivat todella lupaavia, sillä asiakkaista 48 % kuntoutui takaisin työkykyiseksi!

Voit lukea hankeraportin kokonaisuudessaan täältä.
Hankkeen tavoitteena oli työllistää korkeakoulutettuja mielenterveyskuntoutujia takaisin työelämään tavallista pidempien työkokeilujaksojen ja työhönvalmennuksen avulla. Tavallisesti työkokeilu kestää 4 – 6 kuukautta, mutta hankkeen puitteissa kuntoutujat saivat totutella rauhassa takaisin työelämään jopa 1 – 2 vuoden työkokeilujaksojen aikana. Jaksojen kesto vaihtelikin yksilöllisesti alle kuukaudesta aina lähes kahteen vuoteen. Samalla kuntoutujat saivat työhönvalmentajan pitkäkestoisen tuen työllistymiseen.

Hankkeesta saatiin erinomaisia tuloksia, sillä 21 osallistuneesta korkeakoulutetuista mielenterveyskuntoutujasta 48% kuntoutui takaisin työkykyiseksi hankkeen loppuun mennessä. Asiakkaista 9,5% päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle ja 42,5% jäi hankkeen päättyessä selvittämään tilannettaan kuntoutustuen turvin. Hankkeeseen valitut asiakkaat olivat olleet poissa työelämästä erilaisten mielenterveydellisten ongelmien vuoksi vuodesta jopa kuuteen vuoteen. Diagnoosit vaihtelivat masennuksesta, sosiaalisten tilanteiden pelosta ja päihdeongelmista kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, psykoosiin ja paranoidiseen skitsofreniaan.

Pidennetyn työkokeilun merkitys työhön kiinnittymisessä

Työkokeilujakson sisältö ja sen pituus muokattiin jokaisen yksilöllisen jaksamisen ja työkuntoisuuden mukaan. Päivittäistä ja viikoittaista työaikaa oli mahdollista lyhentää ja muokata yksilöllisemmäksi ja työhönvalmentaja koordinoi ja arvioi työtehtävien kuormittavuutta.

Työhönvalmentajan jatkuva tuki mahdollisti, ettei asiakasta jätetty yksin selviämään standardipituisen työviikon paineista ja työtehtävistä. Monella kuntoutujalla oli tahtoa palata takaisin työelämään, mutta ei vielä välttämättä keinoja, jaksamista ja työkykyä hypätä saman tien takaisin hektiseen työmaailmaan ilman työtehtävien muotoilua tai lyhennettyä työpäivää. Osa oli ollut poissa työelämästä useita vuosia, samalla vuorokausirytmi oli voinut kääntyä päälaelleen ja ammatillinen itsetunto laskea. Työhönpaluu aikaisempaan työmäärään ja yhtä vaativiin tehtäviin ei suju hetkessä. Tässä työhönvalmentajan rooli nousi ratkaisevaan asemaan. He olivat asiakkaan tukena työkokeilupaikkaa etsiessä ja työkokeilun aikana ja toimivat tärkeänä tukena myös työnantajille.

Asiakkailla positiivisia kokemuksia

Kuntoutujat itse kokivat työhönvalmentajan tuen äärimmäisen tärkeäksi työhönpaluun mahdollistajaksi. Pitkäaikainen tuki ja valmennus sekä joustavat työn muotoilun mahdollisuudet työkokeilupaikkana toimineissa yrityksissä johtivat osaltaan myös asiakkaiden henkilökohtaisen elämän tasapainottumiseen ja elämänlaadun paranemiseen. Yksilöllisesti suunnitelluissa työkokeiluissa asiakkaat saivat työn kautta myös osoituksen omasta osaamisestaan sekä työnsä tarpeellisuudesta organisaation tehtäväkokonaisuudessa.  Kokeiluiden yksi johtopäätös oli, että asiakkaat voimaantuivat ottamaan vastuuta enenevissä määrin omasta työllistymisprosessistaan. Työ- ja toimintakyvyn ja ammatti-identiteetin palautuminen edellyttää pitkäkestoista valmennussuhdetta, jota hankkeen kahden vuoden toteutusaika tuki hyvin. Usko omaan jaksamiseen kohosi pikkuhiljaa. Hankkeen tulosten kautta saatiinkin vahvistus sille, että tavallista pitkäkestoisemmalla työkokeilujaksolla todella on myönteinen merkitys työhön kiinnittymisessä.

Hankkeesta laaditussa sähköisessä raportissa  on kuvattu valmennusasiakkaiden kokemusten kautta työllistymisprosesseja sekä avattu syitä, miksi työkokeilu ei ole kaikkien asiakkaiden kohdalla johtanut työhön palaamiseen. Raportissa on tehty näkyväksi myös työkokeilupaikkojen työnantajien kokema ja toivomukset valmennusprosessin toteuttamisesta.

Lisätietoja: Asiakkuuspäällikkö Annika Lipponen
Puh. 050 557 1495, annika.lipponen@invalidisaatio.fi