Asiakkaitamme matkalla kohti uutta suuntaa

 • 01.

  Valmennuspalvelut

  Yksilöllistä valmennusta tarvitaan hyvin erilaisissa tilanteissa. Valmentajan tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään omat vahvuutensa sekä kestävä ja tuloksellinen reitti kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.

 • 02.

  Työhönvalmennuspalvelut

  Työhönvalmentaja tukee asiakkaan työllistymistä tämän omia kykyjä ja osaamista hyödyntäen. Työnantajien kanssa yhteistyössä toteutettava valmennus tarjoaa monipuolisia ja aitoja työllistymismahdollisuuksia.

 • 03.

  Seesam Pro - tuotanto

  Seesam Pro tarjoaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille ja tuottaa muovi- ja paperitöitä sekä kokoonpano- ja pakkaustöitä yritysten ja yhteisöjen erilaisille massatuotteille.

 • 04.

  Arviointipalvelut

  Asiakkaan työ- ja toimintakykyä arvioidaan ottaen huomioon terveydentila sekä sosiaalinen ja ammatillinen tilanne. Lausunnossa ja suunnitelmassa otetaan kantaa myös hoito- ja kuntoutustarpeeseen.

 • 05.

  Työkykyä ylläpitävä valmennus

  Valmennuksen keinoin tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista ja edellytyksiä selviytyä työelämässä. Orton Pro toteuttaa ASLAK- ja TYK –kuntoutusta sekä yrityksille suunnattuja työhyvinvointipalveluita.

 • 06.

  Valo-valmennus

  Valo-valmennus parantaa työelämävalmiuksia ja asemaa työmarkkinoilla. Aidoissa ympäristöissä töitä tehden voidaan suorittaa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia.

 • 07.

  Asiantuntijapalvelut

  Monipuolista työelämän ja valmennuksen osaamista räätälöidään asiakastarpeen mukaan niin työpaikoille, koulutuksiin kuin seminaarisisällöksikin. Saatavana myös yksilötason konsultointia.

Facebook

Valo-valmentajien kiertävä verkostotapaaminen järjestettiin tällä kerralla Orton Pron tiloissa. Ohjelmassa oli muun muassa puheenvuoroja ja ryhmäkeskusteluja oppilaitosyhteistyön syventämisestä.

Valo-valmennuksessa on mukana kymmeniä kumppanuusorganisaatioita valtakunnallisesti. Orton Pro järjestää valmennusta yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa.

Valmennus tarjoaa mahdollisuuden suorittaa ammatillisten tutkintojen osia yksilöllisesti suunnitellun työkokeilujakson yhteydessä. Opiskelu tapahtuu aidoissa työympäristöissä käytännön työtä tekemällä. Orton Prossa valmentautujat työskentelevät joko kahvila-alalla, puhdistuspalveluiden tai tuotannon tehtävien parissa.
... Näytä lisääNäytä vähemmän

Näytä Facebookissa
·Jaa

Nuorisotakuutalo on VALO-valmennusverkoston kehittämä konsepti, jonka tarkoitus on tarjota kokonaisvaltaista tukea nuoren elämään. Nuorisotakuutaloissa kaikki mahdollisuudet ovat nuoren käden ulottuvilla ja jokainen saa tarvitsemaansa apua saman tien.

Ympäri Suomea sijaitsevat Nuorisotakuutalot tarjoavat monipuolisesti mielekästä tekemistä ja toimintamahdollisuuksia sekä laajasti reittejä koulutukseen ja työelämään sekä muihin nuoren tarvitsemiin palveluihin. Tärkeää on, että Nuorisotakuutaloihin voi tulla viettämään vapaa-aikaa, mutta samalla nuori voi saada myös neuvontaa ja tukea arkielämäänsä liittyviin asioihin, kuten rahankäyttöön, ilman byrokratiaa ja pitkää jonottelua. Nuorisotakuutalot toimivatkin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa ja myös julkiset ja viranomaispalvelut on pyritty yhdistämään osaksi kokonaisuutta.

Orton Pro on ollut aktiivisesti mukana konseptin levittämisessä ja kehittämisessä. Olemme edelleen mukana järjestämällä VALO-valmennusta, jossa on mahdollista suorittaa ammatillisten tutkintojen osia yksilöllisesti räätälöidyn työkokeilujakson yhteydessä. Varsinainen VALO-valmennus on osa Nuorisotakuutalo-konseptia, sillä se on yksi nuorille tarjottava toimintamuoto kokonaisuuden yhteydessä.
... Näytä lisääNäytä vähemmän

Näytä Facebookissa
·Jaa

Nuorten ryhmämme teki eilen tutustumiskäynnin suomalaiseen perheyritykseen Saintexiin, joka valmistaa muun muassa heijastimia ja muita muovituotteita.

Nuorten kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä on mukana yhdeksän alle 30-vuotiasta nuorta. Kolmen kuukauden kurssin aikana etsitään suuntia ja jatkopolkuja elämälle nuoren omien taitojen, kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kurssin ohjelmaan kuuluu myös esimerkiksi yritysvierailuja, liikuntaa ja ruoanlaittoa.
... Näytä lisääNäytä vähemmän

Näytä Facebookissa
·Jaa