Kuntouttava työtoiminta voi tapahtua myös työpajalla.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa, jotta hän voi työllistyä tai hakeutua koulutukseen.

Helsingin kaupungin työhönkuntoutuspalvelu

Helsingin kaupungin työhönkuntoutuspalvelu

Työtoiminnan tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä kohentaa työelämävalmiuksia ja -taitoja työvalmentajan ja työnohjaajan tukemana.