Future Pro -hanke ratkoo pitkäaikaistyöttömyyteen liittyviä haasteita jalkautuvan työhönvalmennuksen avulla

Invalidisäätiössä käynnistyi 1.1.2018 Keski-Uudenmaan TYP-toimistojen asiakkaille suunnattu hanke, jonka tavoitteena on löytää vuoden loppuun mennessä 120 pitkäaikaistyöttömälle yksilöllinen jatkopolku tulevaisuuteen, joko avoimille työmarkkinoille, työkokeiluun tai koulutuksen pariin.

Future Pro etsii ratkaisuja työllistymiseen henkilökohtaisen työhönvalmennuksen ja erilaisten työllistymisen tukimuotojen hyödyntämisen avulla. Mallista on saatu jo aiemmin hyviä tuloksia, sillä Invalidisäätiön vastaavan Studio Pro -hankkeen 180 pitkäaikaistyöttömästä 24 % työllistyi avoimille työmarkkinoille ja 36 % työkokeiluun, 9% siirtyi koulutuksen pariin ja 31 % ohjautui muihin sosiaali- ja terveydenhuollon tai työllisyydenhoidon palveluihin.

– Hanke ratkoo pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvan syrjäytymisen ongelmia jalkautuvan työhönvalmennuksen avulla. Noin kuuden kuukauden pituisen valmennusjakson aikana henkilökohtainen työhönvalmentaja tukee asiakasta kaikissa työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä, niin työpaikan etsimisessä, työhakemuksen laatimisessa kuin työllistymisessäkin. Työhönvalmentaja myös jalkautuu tarvittaessa työpaikalle tukemaan sekä asiakasta että työnantajaa, kertoo Future Pron projektipäällikkö Jenni Heinineva.

Tavoitteena on yhdistää työntekijät ja työnantajat, joten aktiivinen yritysyhteistyö on tärkeä osa hanketta. Future Prossa etsitäänkin valmennettaville jatkuvasti uusia työ- ja työkokeilupaikkoja eri alojen yrityksistä.

– Työhönvalmentaja kartoittaa yritysten rekrytointitarpeita ja pyrkii madaltamaan työnantajien kynnystä palkata pitkäaikaistyötön. Yritykset voivat saada Future Pron kautta motivoituneita työntekijöitä, jotka työhönvalmentaja on valinnut valmennettaviensa joukosta juuri kyseisen yrityksen tarpeita ajatellen. Toivommekin yhteydenottoja yrityksiltä, joilla on tarvetta uusille työntekijöille ja jotka haluaisivat hyödyntää joustavaa rekrytointitapaa, sanoo Heinineva.

Lisätietoja:

Jenni Heinineva, projektipäällikkö, Invalidisäätiö, Orton Pro
p. 040 662 0010
jenni.heinineva@ortonpro.fi

TYP-palvelu = Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu