Rohkeutta rekrytointeihin!

Rohkeutta rekrytointeihin!

Sodexo Kaivomestarin toimipaikassa tiedetään, että tavallista joustavampien rekrytointitapojen avulla voi saada ahkeria ja motivoituneita työntekijöitä. Toimipaikka on ottanut Orton Pron kautta useita erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita työssäoppimisjaksoille, jonka kautta osa opiskelijoista työllistynyt heille.

OPI-kurssit tarjosivat uusia tuttavuuksia

OPI-kurssi tarjosi vertaistukea ja uusia tuttavuuksia

Kalle, 25, aloitti OPI-kurssilla koulukuraattorinsa suosituksesta, sillä hänelle oli kertynyt runsaasti poissaoloja opinnoistaan Helsingin Liikemiesten Kauppaopistossa. Kurssilla Kalle on tavannut saman henkisiä ihmisiä ja päässyt jakamaan kokemuksiaan muiden kanssa.

Cafe Pron jakso oli Sarille pehmeä lasku takaisin työelämään

Cafe Pron jakso oli Sarille pehmeä lasku takaisin työelämään

Sari Astikainen päätyi Orton Prohon oltuaan pitkään työttömänä ja kokee että jakso on kohottanut hänen itseluottamustaan ja ammatillista osaamistaan. Jakson aikana leivonnasta on löytynyt oma intohimo, jonka parissa hän toivoo voivansa työskennellä myös jakson jälkeen.

Joustavampi rekrytointi voi osoittautua hyödylliseksi joissain tapauksissa.

Joustavamman rekrytoinnin puolesta

Perinteisestä poikkeava rekrytointi voi joskus tuottaa erinomaisia tuloksia. Tätä mahdollisuutta on hyödyntänyt alihankintayritys Meconet, jonka yhteistyö Studio Pron kanssa on poikinut useita onnistuneita rekrytointeja. Lue Meconetin Harri Karukosken kokemuksia rekrytoinnista työnantajan näkökulmasta.