Rohkeutta rekrytointeihin!

Rohkeutta rekrytointeihin!

Sodexo Kaivomestarin toimipaikassa tiedetään, että tavallista joustavampien rekrytointitapojen avulla voi saada ahkeria ja motivoituneita työntekijöitä. Toimipaikka on ottanut Orton Pron kautta useita erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita työssäoppimisjaksoille, jonka kautta osa opiskelijoista työllistynyt heille. Sodexon Kaivomestarin palvelupäällikkö Päivi Louhivaara ja palveluohjaaja Leena Vainio peräänkuuluttavatkin työnantajilta rohkeutta rekrytointeihin.

Orton Pro ja Sodexo Kaivomestari ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä rekrytoinneissa. Kun Orton Pron työhönvalmentaja Annika Lipposella on valmennettavana potentiaalinen ja juuri Sodexon tarpeisiin sopiva Keskuspuiston ammattiopiston toimitilahuollon opiskelija, hän ottaa yhteyttä ja tarjoaa opiskelijaa työssäoppimisjaksolle.

Yksi tämän yhteistyön etuja on, että saamme juuri meille sopivia työntekijöitä, jotka heidät tunteva asiantuntija on meille huolellisesti valinnut. Uskon, että olemme onnistuneet rekrytoinneissa niin hyvin juuri toimivan taustayhteistyön ansiosta, sanoo Päivi.

Sodexo Kaivomestarin tiloissa toimii lukio ja uimahalli. Työssäoppijat työskentelevät enimmäkseen toimitilahuollon työtehtävien parissa, osa myös keittiössä. Työssäoppimisjaksot ovat sujuneet erinomaisesti, eikä ratkaisemattomia haasteita ole tullut vastaan. Jokaisen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työtehtävät ja aikataulut kuitenkin räätälöidään aina yksilöllisesti.

-Lähdemme liikkeelle siitä, minkälaiset työtehtävät ja työrytmi sopisivat työssäoppijan yksilöllisiin tarpeisiin. Osa tekee täyttä työpäivää, osalla päivät ovat lyhyempiä. Emme ajattele automaattisesti, että työntekijän tai opiskelijan täytyisi sopeutua kaikessa täysin työnantajan tavoille ja työskennellä kahdeksan tuntia päivässä, jos se ei ole hänelle mahdollista. Voimme yhtä hyvin muokata työtehtävät vaikkapa 3 – 4 tunnin työvuoroiksi, Leena ja Päivi miettivät.

-Hyvä esimerkki työn sopeuttamisesta oli eräs opiskelija, joka ahdistui sosiaalisista tilanteista ja väentungoksesta ja siksi hänelle oli vaikeaa mennä siivoamaan koulun aulatiloihin välituntien aikana. Sopeutimme työtä hänelle niin, ettei hänen tarvinnut kohdata suuria ihmismääriä kerralla vaan hän sai tehdä työt hiljaisempina aikoina, kertoo Päivi.

Sujuva solahdus työelämään

Sodexo Kaivomestarin henkilöstöstä jo noin puolet on rekrytoitu alun perin eri oppilaitosten kautta. Leenan ja Päivin mielestä työssäoppimisen kautta rekrytoiminen onkin yksi parhaita rekrytointitapoja, koska silloin työntekijä on jo osittain valmiiksi perehdytetty työtehtäviinsä ja talon toimintatapoihin.

-Tämä voi olla jopa tavallista riskittömämpi rekrytointitapa, koska tiedämme jo etukäteen, minkälaisen työntekijän palkkaamme. Myös työntekijöiden, joilla ei ole erityisiä rajoitteita, rekrytoinnissa on riskinsä, eihän ennalta tuntemattomasta ihmisestä voi etukäteen tietää, minkälainen työntekijä hän on ja tekeekö hän työnsä kunnolla, miettii Leena.

-Tämä reitti on sujuva solahdus työelämään.  Myös työviihtyvyyden kannalta on tärkeää, että tiedämme jo etukäteen, miten työntekijä tulee toimeen muun työporukan kanssa. Tämä rekrytointikäytäntö on rikastuttanut myös omaa kokemusmaailmaamme, Päivi jatkaa.

Tärkeä etu rekrytointitavassa on myös Orton Pron työhönvalmentajan tuki. Valmentaja on aina tarvittaessa työssäoppijoiden ja tyonantajien tukena työssäoppimisjaksojen aikana ja toimii oppilaiden siltana koulun ja työelämän välillä.

Päivin ja Leenan mielestä useampi työnantaja voisi ottaa erityistä tukea tarvitsevien työssäoppijoiden rekrytoimisen positiivisena haasteena itselleen. He suosittelevatkin muita työnantajia omaksumaan erilaisia rekrytointitapoja omaan työyhteisöönsä.

-Ole rohkea ja anna mahdollisuus myös näennäisesti erilaisille työntekijöille!

 

Kuvassa Leena Vainio vasemmalla ja Päivi Louhivaara oikealla puolella.

Liittyvät tarinat