Alkuhaastattelu

Alkuhaastattelussa selvitetään ammatillisen kuntoutuksen ja ohjauksen tarvetta ja edellytyksiä. Tarkoituksena on löytää sopiva ajankohta kuntoutukselle ottaen huomioon asiakkaan oma käsitys tilanteestaan.

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva henkilön fyysisestä ja psyykkisestä työ- ja toimintakyvystä sekä ammatillisesta ja sosiaalisesta tilanteesta.

Työkyvyn arviointitutkimukset Kelan asiakkaille

Työhönpaluun suunnitelman laatiminen

Palvelun tavoitteena on laatia kuntoutujan yksilölliset tarpeet huomioiva työhönpaluun suunnitelma joko omaan työhön, uuteen ammattiin tai koulutukseen.

IMBA ja Melba -työkyvyn arvioinnit

Työkyvyn arvioinnit (IMBA ja Melba)

IMBA- ja Melba–arviointimenetelmät on tarkoitettu tukemaan työn ja työntekijän onnistunutta kohtaamista sekä työntekijöiden parempaa työhön sijoittumista.