Neuvonta-, ohjaus- ja arviointipalvelut

Mikä on Reititin?
Reititin on Orton Pron ja Keskuspuiston ammattiopiston yhteinen ohjaus- ja arviointipalvelu, jonka tavoitteena on etsiä jokaiselle yksilöllinen reitti koulutukseen tai työelämään.

Kenelle Reititin on tarkoitettu?
Reitittimen palvelut on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville, vaikeasti työllistyville ja maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Mitä Reititin tarjoaa?
Reitittimestä saa yhden luukun kautta käyttöönsä eri alojen asiantuntijoiden osaamisen ja avun, yksilöllistä neuvontaa sekä ohjausta niiden palveluiden pariin, joista asiakas hyötyisi eniten.

Palvelun kautta toteutetaan monipuolisesti esimerkiksi:

  1. hakeutumis- ja siirtymävaiheen palveluita
  2. toiminnallisia arviointipalveluita
  3. työelämään kiinnittymisen palveluita sekä osaamisen kerryttämiseen ja ammattitaidon hankkimiseen liittyviä palveluita
  4. ohjaus- ja koulutukseen hakeutumisen palveluita

Lisätiedot:
Ota yhteyttä Reitittimen opinto- ja palveluohjaajaan:
Riitta Lappalainen
riitta.lappalainen@keskuspuisto.fi
p. 040 630 0028

Hakeutuminen 

  1. Asiakas voi ottaa yhteyttä opinto- ja palveluohjaajaan (kts. lisätiedot) joko puhelimitse tai sähköpostitse. Ensimmäisen yhteydenoton aikana tehdään alkukartoitus asiakkaan tilanteesta. Joskus pelkkä puhelinkeskustelu opinto- ja palveluohjaajan kanssa voi ratkaista mikä olisi asiakkaalle paras reitti koulutukseen tai työelämään. Neuvontapuhelimeen voi soittaa niin yksityishenkilönä kuin viranomaisena.
  2. Jos todetaan, että Reititin tarjoaa asiakkaalle oikeat palvelut, opinto- ja palveluohjaaja ryhtyy järjestämään sopivan palvelun toteuttamista asiakkaalle. Palvelut löytyvät Orton Pron ja Keskuspuiston ammattiopiston tuotevalikoimista. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi koulutus- tai työkokeilut, kotoutumispalvelut tai erilaiset arviointipalvelut.
  3. Palvelun pariin pääseminen vaatii aina lähetteen rahoittajalta. Rahoittavina tahoina toimivat yleensä TE-toimisto, KELA tai vakuutusyhtiö. Opinto-ja palveluohjaaja kehottaa asiakasta olemaan yhteydessä rahoittajaan lähetteen suhteen.
  4. Kun lähete on toimitettu Reitittimeen, olemme yhteydessä asiakkaaseen konkreettisen palvelun käynnistämiseksi.

Reitti selväksi opintoihin tai työelämään! #täältätöihin

Liittyvät palvelut