Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Kenelle?
Ammatillinen kuntoutusselvitys on tarkoitettu työikäisille henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky sekä ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet terveydellisistä tai muista vastaavista syistä.

Hakeutuminen
Kelan kautta. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärin B-lausunto.

Lisätiedot
Tarja Pasanen
puh. 040 575 7442
tarja.pasanen@ortonpro.fi

Ajanvaraus: Puh. 040 824 0296 tai yhteys@ortonpro.fi

Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on tukea työelämään siirtymistä, sinne palaamista tai siellä jatkamista. Palvelun tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva asiakkaan työ- ja toimintakyvystä sekä arvioida hänen työ- ja opiskelukykyynsä vaikuttavia tekijöitä.

Asiakkaalle laaditaan selvityksen aikana kuntoutussuunnitelma yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Suunnitelman tavoitteena voi olla esimerkiksi palaaminen takaisin työelämään.

Ammatillinen kuntoutusselvitys kestää 2 – 12 arkipäivää ja se voidaan toteuttaa tarvittaessa useassa jaksossa. Selvityksen jatkona on 1 – 3 seurantapäivää.

Ammatillinen kuntoutusselvitys sisältää eri ammattiryhmien henkilökohtaisia tapaamisia sekä keskusteluryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä. Työryhmään kuuluvat lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, työhönvalmentaja sekä fysioterapeutti.

Voit ladata palvelun esitteen täältä. Tutustu myös asiakkaamme Toivon kokemuksiin palvelusta.

Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Kenelle?
Asiakkaille, jotka tarvitsevat terveydellisten tai muiden vastaavien syiden vuoksi valmentajan tukea työllistymiseen tai sopivan työtehtävän, ammatti- tai opiskelualan valintaan.

Hakeutuminen
Kelan kautta. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärin B-lausunto

Lisätiedot
Tarja Pasanen
puh. 040 575 7442
tarja.pasanen@ortonpro.fi

Ajanvaraus: Puh. 040 824 0296 tai yhteys@ortonpro.fi

Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus tarjoaa yksilöllisen työhönvalmentajan tuen sopivan työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Kuntoutus muokkautuu asiakkaan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan ja se toteutetaan pääosin yksilöllisesti, mutta tarvittaessa asiakkailla on mahdollisuus osallistua myös ryhmävalmennukseen. Kuntoutuksessa on kolme palvelulinjaa, joista asiakas voi valita sopivan vaihtoehdon yhteistyössä Kelan kanssa.

1.Työkokeilu

Työkokeilu on erityisen sopiva asiakkaille, joiden tavoitteena on varmistaa itselleen ammatillinen urasuunnitelma tai opiskeluala. Työkokeilun aikana asiakas kokeilee työtä valitsemallaan työpaikalla ja saa ohjausta ja tukea hänelle nimetyiltä valmentajilta. Työkokeilun jälkeen asiakkaalla on kohdentunut urasuunnitelma. Työkokeilu kestää enintään 60 vrk. Työkokeilun jälkeen on mahdollista hakeutua tarvittaessa työhönvalmennukseen.

2. Työhönvalmennus

Jos asiakas tarvitsee tehostettua tukea palkkatyöpaikan etsimiseen ja tukea mahdolliseen työnmuotoiluun, työhönvalmennus on sopivin vaihtoehto. Valmennus voi sisältää yhteistyötä oman palveluverkoston kanssa. Valmentajat auttavat tarvittaessa selvittämään myös yrittäjyyteen ja ammatinharjoittamiseen liittyviä asioita. Työhönvalmennuksen jälkeen asiakkaalla on ammatillista työkokemusta. Työhönvalmennus kestää enintään 180 vrk.

3. Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä

Kahden palvelun yhdistelmä soveltuu asiakkaille, jotka tarvitsevat runsaasti valmentajan tukea oman uratavoitteensa täsmentämiseen sekä työkykyään vastaavien ammattialojen ja työnkuvien muotoiluun. Valmentajat tekevät asiakkaan kanssa myös verkostoyhteistyötä. Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmän jälkeen asiakkaalla on kohdentunut urasuunnitelma ja ammatillista työkokemusta.  Valmennus kestää korkeintaan 240 vrk.

Voit ladata palvelun esitteen täältä. Katso myös video asiakkaamme Minnan kokemuksista TEAK-kuntoutuksesta.