Orton Pro på svenska

Våra värderingar

KUNDFOKUS

Vi respekterar kundernas individualitet. Tillsammans hittar vi en ny väg framåt, på individuella villkor, med genuin omsorg.

TEAMARBETE

Vi samarbetar som ett team. Vi utnyttjar varandras styrkor och kunskaper för att uppnå bästa helhetsbild och resultat.

KONTINUERLIG UTVECKLING

Trots vår nästan hundraåriga anor arbetar vi flexibelt. Vi är positiva och nyfikna problemlösare som aldrig ger upp.

Vilka är vi? Vad gör vi?

Vi är en pålitlig coachnings- och specialistföretag som hjälper våra kunder hitta nya riktningar i livet genom att aktivt söka nya arbetssätt och lösningar. För oss är det viktigaste att våra kunder hittar jobb, återvänder till arbetet eller utbildar sig. Hos oss har kunderna en erfaren grupp specialister på karriärcoachning och rehabilitering till sitt stöd.

Arbetssätt

Vi arbetar som ett mångdisciplinärt team. Vi har ett nära samarbete med arbetslivsaktörer för att skapa individuella, kundanpassade lösningar och utveckla nya tjänster som tillgodoser kundernas behov. Arbetet är resultatinriktat, men likväl förankrat i Invalidstiftelsens allmännyttiga värderingar.