"Ilman Orton Pron tukea en olisi valmistunut näin nopeasti"

”Ilman Orton Pron tukea en olisi valmistunut näin nopeasti”

Samuel Karlsson, 19, ja Tino Jylhä, 19, valmistuivat joulukuussa 2016 nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajiksi Kannelopistosta Keudan oppisopimusopiskelijoina. Kun opinnot eivät edenneet toivottuun tahtiin, nuoret saivat Orton Pron tukea opintojensa läpäisyyn.

Vastavalmistuneet Tino ja Samuel ovat saaneet opintonsa päätökseen ja suuntasivat tammikuun alussa suorittamaan asepalvelustaan. Tilanne voisi kuitenkin olla toinen ja opinnot olisivat voineet pitkittyä ilman Orton Pron asiantuntijoiden tukea. Sillä vaikka nuoret miehet pitivät alavalinnastaan, opintojen teoriaosuus ja itsenäinen työskentely tuntui vaikealta.

– Opiskelu olisi varmasti ollut helpompaa, jos pystyisin keskittymään isossa joukossa, mutta koska olen ylivilkas, ympäristön häiriötekijät vaikuttavat helposti opiskeluun, tiivistää Tino.

Nuoret saivatkin usean kuukauden ajan Orton Pron asiantuntijoiden tukea opintojensa läpäisemiseksi. Keudan tilaama tuki oli konkreettista tsemppaamista: työhönvalmentajat Marita Kokkonen ja Pirjo Pellikka auttoivat nuoria keskittymään opiskeluun ja tekemään opintoihin liittyvät tehtävänsä ajallaan. He myös vierailivat nuorten oppisopimustyöpaikoilla tutustumassa heidän työtehtäviinsä.

–  Etsimme usein yhdessä vastauksia koulutehtäviin niin pitkään että vastaus löytyi. Nuoret tekevät silti kaikki koulutehtävänsä itsenäisesti, meidän tehtävämme on vain tsempata. Pojat kyllä osaavat hyvin, mutta eivät välttämättä aina jaksa keskittyä. Tino ja Samuel ovat ensimmäiset, jotka ovat saaneet opintonsa päätökseen Orton Pron tarjoamien tukitoimien avulla, kertoo Marita.

Tukea itsenäisiin opintoihin

Tino ja Samuel ovat hyvin tyytyväisiä saamaansa tukeen.

– Itsenäiseen työskentelyyn painottuvat opinnot oli paljon helpompi suorittaa kun sai tarvitsemaansa tukea. Pirjo auttoi minua esimerkiksi opintoihini kuuluvan näyttösuunnitelman laatimisessa, sanoo Samuel.

Myös Tino on samoilla linjoilla.

– En usko että olisin valmistunut näin nopeasti ilman Maritan apua. Teoriapuoli ei ole koskaan ollut vahvuuteni. Marita tsemppasi minua ja sanoi aina, että osaat kyllä kun vaan maltat keskittyä.

Varhaista puuttumista

Tino ja Samuel suorittivat oppisopimuksensa IceHeartsissa. IceHearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli, joka tarjoaa erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille pitkäkestoista tukea järjestämällä heille joukkueurheilua. Moniammatillisen työryhmän valitsema joukkue toimii 12 vuoden ajan eli lasten täysi-ikäistymiseen asti ja joukkuetta ohjaa kasvattaja, jolla on ammatilliset pätevyydet joukkueen johtamiseen.

Oppisopimuksensa aikana Samuel ja Tino toimivat ohjaajina alakoulun luokilla ja lasten iltapäivätoiminnassa, Tino Korson Mikkolan alakoulussa ja Samuel viimeisimmäksi Suutarilan alakoulussa. He työskentelivät luokissa, joissa useampi lapsi on mukana IceHearts -toiminnassa.

Ohjaajan tehtäviin kuului lasten avustaminen ja ohjaaminen iltapäiväkerhoissa ja oppitunneilla. He myös vetivät viikonloppuisin koululaisille urheilutreenejä, kuten jalkapalloa ja sählyä.

– Autoimme lapsia heille haastavilla oppitunneilla, esimerkiksi matematiikassa tai kotitaloudessa. Iltapäivätoiminnan ohjelma taas suunniteltiin lasten jaksamisen ja kiinnostuksen mukaan, heidän ehdoillaan, sanoo Tino

IceHearts -toiminta oli pojille heille ennestään tuttua, sillä he ovat itse pelanneet IceHeartsin urheilujoukkueessa täysi-ikäiseksi asti. He ovat myös toimineet apuohjaajina nuorempien IceHearts- joukkueissa jo kolmen vuoden ajan.

Tino ja Samuel ovatkin viihtyneet ohjaajan työssä hyvin, sillä molemmista on mukavaa työskennellä ihmisten parissa. Ala kiinnostaa tulevaisuudessakin, mutta toistaiseksi tarkemmat urasuunnitelmat jäävät mietintään, sillä tällä hetkellä nuoret miehet suorittavat asepalvelustaan.

Orton Pro tarjoaa ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille monipuolisia työhönvalmennuspalveluita. Tuki voi liittyä esimerkiksi opintojen loppuunsaattamiseen, koulutuksesta työelämään siirtymiseen tai oppisopimusopiskelun tai työssäoppimisen tukemiseen.

Liittyvät tarinat