Duunivalmennuksen ABC-kurssin ensimmäinen koulutuspäivä järjestettiin 15.3.

Duunivalmennuksen ABC- työkaluja ja vertaistukea työelämän ohjaamiseen

Duunivalmennuksen ABC on uudenlainen koulutus, jota Keskuspuiston ammattiopisto, Validia ammattiopisto ja  Orton Pro pilotoivat yhteistyössä tämän kevään ajan. Keskuspuiston ammattiopiston ja Orton Pron ensimmäinen koulutuspäivä järjestettiin 15.3 Invalidisäätiöllä.

Duunivalmennuksen ABC-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien ammatillisia valmiuksia työelämälähtöiseen ohjaamiseen.

– Idea koulutukseen lähti siitä, että työvalmennuksen erikoisammattitutkintokoulutukseen on niin kova vaatimustaso. Tämä on matalamman kynnyksen koulutus, jonka jälkeen voisi mahdollisesti hakeutua työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon pariin, kertoo kurssin toinen kouluttaja Marita Kokkonen.

Duunivalmennuksen ABC-koulutus soveltuu erityisesti niille, jotka tekevät valmennustyötä koulumaailmassa, kuntouttavan työtoiminnan tai nuorten parissa ja jotka haluavat edistää oman asiakaskuntansa työllistymistä, mutta joilla ei välttämättä ole ammatillista osaamista työhönvalmennuksesta.

Käytännönläheinen ja toiminnallinen koulutus

Kevään koulutus on pilottikokeilu ja suurin osa koulutettavista on Valovalmennus-verkoston ohjaajia sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien kuntouttavan työtoiminnan ohjaajia. Pilotoinnin pohjalta koulutusta muokataan ja elokuussa järjestetään kaikille avoimia tilaisuuksia. Tilauskoulutuksina toteutettavat koulutukset suunnitellaan tilaajan intressien mukaan. Koulutus on moduloitu eli sen voi suorittaa joko kokonaan tai osittain. Kurssista saa myös todistuksen ja se on kuuden opintopisteen arvoinen.

Duunivalmennuksen ABC on käytännönläheinen ja toiminnallinen koulutus ja tarkoituksena on, että harjoituksia tehdään yhdessä ja niistä keskustellaan muiden osallistujien kanssa.

-On tärkeää, että osallistujat oppivat toisiltaan. Pyrimme löytämään esimerkkejä opiskelijoiden arkityöstä, kertoo Marita.

Opiskelijat saavat koulutuspäivien välissä etätehtäviä, jotka suoritetaan omassa työympäristössä ja käsitellään yhdessä seuraavana kurssipäivänä. Jokaisella kurssikerralla on lisäksi ajankohtainen vieras luennoimassa päivän teemasta.

Oman työn vertailua kollegoiden kanssa

Ensimmäisen koulutuspäivän ohjelmaan kuului rentoa verkostoitumista ja toiminnallisia tehtäviä kuten hissipuheen harjoittelua ja työanalyysin ideointia. Päivän lopuksi Elli Welling kertoi työnantajayhteistyöstä työnantajan näkökulmasta.
Kurssille osallistuivat myös Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat Kati Kainulainen ja Riitta Hilger. Molemmat odottavat, että saavat kevään aikana kurssilta työkaluja oman työnsä kehittämiseen. Heidän mielestään kurssin ydinanti onkin juuri ihmisten erilaisten työtapojen vertailussa, joka tukee myös omaa työtä.

-Tämä on ollut mukava päivä. On mielenkiintoista kuulla kollegoiden työtavoista ja miettiä miten niitä voisi soveltaa omaan työhönsä ja kyseenalaistaa ja kehittää omia toimintatapojaan, Riitta sanoo.