Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen kuuluu myös itsenäistä tiedonhakua.

Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä kartoitetaan urasuunnitelmia

Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä tavoitteena on muodostaa kuva henkilön työ- ja toimintakyvystä sekä tukea työelämässä jatkamista tai sinne siirtymistä. Toivo Laaksonen, 17, päätyi selvitysjaksolle Kelan ehdotuksesta. Hänen jaksollaan selvitettiin erityisesti hänelle sopivia ammatillisia ja koulutuksellisia mahdollisuuksia.

Selvitysjakson ohjelma muodostuu aina yksilöllisesti asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Toivolla jakson ohjelma koostui suurimmaksi osaksi itsenäisestä tiedonhausta tietokoneen ääressä. Toivo viettikin päivät usein Orton Pron tietokoneluokassa tehden tutkivaa työtä ja etsi tietoa erilaisista ammateista ja koulutuksista, joiden pariin hän voisi hakeutua tulevaisuudessa.

– Nyt jakson lopussa minulla on kansio jossa on lähes 80 sivua suurimmaksi osaksi itse etsimääni materiaalia. Kansiosta löytyy esimerkiksi terveysvaatimuksia joillekin aloille, itsearviointeja sekä paljon tietoa eri ammattialoista.

Toivo perehtyi jaksonsa aikana enimmäkseen ammatteihin ja koulutusaloihin, joista hän oli ollut jo aikaisemmin kiinnostunut.

– Kaikki miettimäni ammatit ovat melko vahvasti käytännönläheisiä. Yksi minua kiinnostava ammatti on laivan konemestari. Merenkulkualan perustutkintokoulutusta järjestetään Raumalla ja Kotkassa ja haluaisin hakea sinne heti kun se on mahdollista. Olen aloittanut opinnot jo aikaisemmin Raumalla mutta en voinut silloin kuitenkaan suorittaa niitä loppuun.

Monipuolista ohjelmaa

Selvittelyn kokonaispituus määräytyy yksilöllisesti. Toivon jakso koostui yhteensä kolmesta osasta. Viimeiset jaksot olivat kaksi peräkkäistä arkiviikkoa jolloin hän vietti viikot Orton Prossa ja kävi välissä viikonloppuna kotona.

– Asun Porissa ja olen siksi yöpynyt Orton Prossa selvitysviikkojen aikana. Olen asunut Tenhola-nimisessä asuntolassa ja käynyt syömässä Invalidisäätiön ruokalassa.

Toivon arviointipäivät ovat alkaneet useimmiten yhdeksältä aamulla ja kestäneet korkeintaan neljään asti iltapäivällä. Ohjelmaan on kuulunut itsenäisen tiedonhaun lisäksi myös yksilötapaamisia esimerkiksi sosiaalityöntekijän, psykologin ja lääkärin kanssa. Eniten yhteistyötä Toivo on tehnyt ammatillisen kuntoutuksen ohjaajan Sirpa Nykäsen kanssa.

-Olen viihtynyt täällä. Tänään viimeisenä päivänä minulla on vielä ohjelmassa ainakin loppupalaveri koko kuntoutustiimin kanssa.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutusselvityksestä täältä.

Liittyvät tarinat